Rolanje in promet

Nekaj pogosto zastavljenih vprašanj oz. zmot o rolanju in prometu. 

Vse kar je zapisano kurzivno je zapisano v Zakonu o pravilih cestnega prometa. 

Sem na rolerjih.

Ali sem pešec/-ška?

Ne. 

 »Pešec oziroma peška (v nadaljnjem besedilu: pešec)« je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki hodi po cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, ali se premika z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo, ki po tem zakonu ni vozilo.

»Posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila.

Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.

Ali smem rolati po kolesarski stezi?

Da.

Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem.

Ali smem rolati po pločniku?

Da.

Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.

Ali smem rolati v območju za pešče?

Da.

V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.

Ali smem rolati po cesti?

Ne. 

Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.

Ali smem na pločniku rolati hitreje kot 5 km/h?

Da.

Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.

Največja hitrost pešcev nikjer v zakonu ni omenjena.

Ali smem na kolesarski stezi rolati hitreje kot 25 km/h?

Da.

Največja hitrost kolesarja ni v zakonu nikjer omenjena. (Prav tako v zakonu nikjer ni omenjenih “1 m od roba ceste” za kolesarje). 

Ali smem rolati po trgovini ali trgovskem centru?

Mogoče.

O tem odloča lastnik/upravljalec trgovine. V večini primerov niso navdušeni nad rolarji.

Ali smem rolati po parkirišču/parkirni hiši?

Mogoče.

O tem odloča lastnik parkirišča oz. parkirne hiše.  Iz parkirišč me še niso preganjali, iz parkirnih hiš pa. 

Kakšna je največja dovoljena hitrost rolanja?

Ni.

Kot ni največje dovoljeni hitrosti pešca in kolesarja.

Ali lahko v skladu z zakonom prerolam celotno traso Parenzane od Kopra do Portoroža?

Ne.

Parenzana na veliko mestih poteka po vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil brez pločnika ali kolesarskega pasu.  

Ali lahko v skladu z zakonom prerolam celotno traso od Mojstrane do meje z Italijo?

Ne. 

Pot na veliko mestih poteka po vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil brez pločnika ali kolesarskega pasu.